Έρευνα στη Γερμανία

Home

Διδακτορικές σπουδές

Σε πάνω από 110 πανεπιστημιακά ιδρύματα στη Γερμανία δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ερευνητικό επίπεδο για απόκτηση διδακτορικού τίτλου.

Για να ενημερωθείτε γενικότερα για τις δυνατότητες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και σε ποια πανεπιστήμια, συμβουλευτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.research-in-germany.de

Το κλασικό μοντέλο:

Στη Γερμανία δεν συνηθίζεται η παρακολούθηση ενός προγράμματος υποχρεωτικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Ως επί το πλείστον και ιδιαιτέρως στις θεωρητικές επιστήμες κυριαρχεί το κλασικό μοντέλο. Οι φοιτητές συμφωνούν από κοινού με έναν καθηγητή ή καθηγήτρια πανεπιστημίου - τους λεγόμενους «Doktorvater» / «Doktormutter» - για το θέμα της διατριβής τους και στη συνέχεια την εκπονούν ως ανεξάρτητη ερευνητική εργασία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. Η απόφαση αποδοχής είναι καθαρά στη βούληση του εκάστοτε καθηγητή. Εάν λοιπόν ενδιαφέρεσθε να κάνετε το διδακτορικό σας στη Γερμανία, θα πρέπει να αναζητήσετε έναν επιβλέποντα καθηγητή.  Ίσως έχετε ήδη μια ιδέα, με ποιον θα επιθυμούσατε να πραγματοποιήσετε το διδακτορικό σας. Αυτός μπορεί να είναι κάποιος που έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις πάνω στο ερευνητικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός σας ή τον οποίο έχετε ήδη γνωρίσει σε κάποιο επιστημονικό συνέδριο. Στην ιστοσελίδα κάθε πανεπιστημιακής σχολής θα βρείτε εύκολα την διεύθυνση επικοινωνίας αυτού του προσώπου. Το επόμενο βήμα είναι η επικοινωνία μαζί του. Στείλτε του ένα e-mail με τις παρακάτω πληροφορίες: σύντομη περιγραφή του θέματος της έρευνάς σας, πληροφορίες για τις εμπειρίες που διαθέτετε στο ερευνητικό σας αντικείμενο και το βιογραφικό σας σημείωμα.

Εάν σας αποδεχθεί, θα ακολουθήσει η εγγραφή σας ως υποψήφιο διδάκτορα. Σας παρακαλούμε να πληροφορηθείτε όσο δυνατόν συντομότερα από το πανεπιστημιακό ίδρυμα εάν ο τίτλος σπουδών που ήδη κατέχετε πληροί τις προϋποθέσεις για  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Graduate Schools (Graduiertenschulen) - Δομημένα διδακτορικά προγράμματα:

Τα Graduiertenschulen ιδρύθηκαν ως εναλλακτική στο κλασσικού τύπου διδακτορικό. Τα Graduiertenschulen προσφέρονται από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα όπως το Graduiertenkolleg της DFG και τα International Max Planck Research Schools. Εκτός από Graduiertenschule τα πανεπιστήμια προσφέρουν και δομημένα διδακτορικά προγράμματα πολλά από τα οποία έχουν έναν διεθνή προσανατολισμό. Επίσης, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών υποψηφίων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αλλοδαπός φοιτητής όχι μόνο μπορεί να συγγράψει την διατριβή του, αλλά και να κάνει μαθήματα γερμανικής γλώσσας και έτσι να ξεπεράσει τα όποια γλωσσικά εμπόδια.

Τα Graduiertenschulen προσφέρουν μηνιαία αποδοχές ύψους 1.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση διαρκεί κατά κανόνα για 3 έτη.  Η συστηματική καθοδήγηση και παρακολούθηση τουλάχιστον από 2 επιβλέποντες καθηγητές εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του διδακτορικού στο χρονικό πλαίσιο των τριών ετών. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια άριστα προετοιμασμένη αίτηση. Το θέμα του διδακτορικού είναι καθορισμένο. 

Πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα, όπως επίσης και τις διευθύνσεις όλων των πανεπιστημίων και όλων των διδακτορικών προγραμμάτων θα βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.phdgermany.de Bάση δεδομένων για αναζήτηση διδακτορικών θέσεων

www.daad.de/international-programmes
Αναζήτηση δομημένων διδακτορικών προγραμμάτων

www.daad.de/research-explorer
Αναζήτηση ινστιτούτων για διεξαγωγή έρευνας ανά τομέα 

www.academics.com
Αναζήτηση διδακτορικών θέσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, θέσεων εργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

www.academics.com/german-graduate-school-how-to-apply (How to Apply to a German Graduate School?)