Η ζωή στη Γερμανία

Home

Ασφάλιση υγείας

Το γερμανικό σύστημα υγείας είναι ένα από τα καλύτερα στο κόσμο. Το δίκτυο υπηρεσιών του είναι αρκετά πυκνό και αποτελούμενο από υψηλά ειδικευμένους ιατρούς. Ως φοιτητής στη Γερμανία θα απολαμβάνετε όλες τις παροχές ιατρικής περίθαλψης με μια οικονομικά συμφέρουσα ασφάλιση υγείας. Επίσης, μπορείτε να είστε απευθείας ασφαλισμένος από την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε: αν δεν αποδείξετε, ότι έχετε ασφάλιση υγείας, δεν μπορείτε ούτε να εγγραφείτε ούτε να ανανεώσετε την εγγραφή σας στα γερμανικά πανεπιστήμια.

Ασφάλισης Υγείας για φοιτητές: 
 
Όλα τα ταμεία της χώρας είναι υποχρεωμένα να παρέχουν ασφάλιση υγείας σε φοιτητές μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας τους (ή μέχρι το τέλος του 14ου εξαμήνου). Αν υπερβείτε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στη Γερμανία το 30ο έτος της ηλικίας σας (ή τα 14 εξάμηνα), μπορείτε να συνεχίσετε την νόμιμα προβλεπόμενη ασφάλιση φυσικά με υψηλότερο ασφάλιστρο. Αν είστε άνω των 29 ετών κατά την έναρξη των σπουδών σας, μπορέιτε να κάνετε μόνο ιδιωτική ασφάλιση.

Euro-karte NeuΣημαντικό: Στη Γερμανία αναγνωρίζονται τα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας.  Εφόσον είστε ασφαλισμένοι εδώ και μέσα στα όρια ηλικίας που αναφέραμε πιο πάνω, μπορείτε να ζητήσετε από το ταμείο σας την «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας». Προσκομίζοντας την στο αντίστοιχο ταμείο στη Γερμανία θα είστε ασφαλισμένοι και εκεί. 

Σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζεται ή δεν έχετε ιατρική ασφάλιση από την Ελλάδα, θα πρέπει να οπωσδήποτε να ασφαλιστείτε στη Γερμανία.
Οι περισσότεροι φοιτητές στη Γερμανία είναι ασφαλισμένοι σε ένα δημόσιο ταμείο (ΑΟΚ). Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατόν να ασφαλιστούν και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.
Επί του παρόντος, τα ποσοστά εισφορών για τους φοιτητές ανέρχονται σύμφωνα με νόμο σε 80 ευρώ το μήνα. Αυτό το ποσό παύει να ισχύει με την συμπλήρωση του 14ου εξαμήνου ή με την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας. Στη συνέχεια, οι εισφορές των μελών αυξάνονται σε τουλάχιστον 160 ευρώ το μήνα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε: η σύζυγος ή/και τα παιδιά του ασφαλισμένου είναι επίσης ασφαλισμένα εφόσον δεν έχουν δικό τους εισόδημα.

Πληρώστε τις εισφορές σας ή μεριμνήστε για την ανανέωση της ασφάλισης σας, διαφορετικά θα διαγραφείτε από το πανεπιστήμιο.

Μάθετε περισσότερα: