Σπουδές στη Γερμανία

Home

Rankings

Τα γερμανικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν ένα γενικά σταθερό
ποιοτικό επίπεδο. Εάν θέλετε να μάθετε ποιο πρόγραμμα σπουδών
σε ποιο πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιθυμίες και
τις ανάγκες σας, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσετε ποιοι ακριβώς
είναι οι στόχοι των σπουδών σας.


Κατόπιν, θα είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε μια απ’ τις πρόσφατα
δημοσιευμένες αξιολογήσεις σχετικά με τα πανεπιστήμια, που
δείχνουν σε ποιους συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβάνονται
τα πανεπιστήμια στην κορυφαία ομάδα. Η αξιολόγηση, που
διεξάγεται απ’ το Center for Higher Education Development
(CHE) και την εβδομαδιαία εφημερίδα «DIE ZEIT», είναι ελεύθερη
και δωρεάν προσβάσιμη στο διαδίκτυο και στην Αγγλική γλώσσα,
στην ιστοσελίδα:

www.university-ranking.de ή

www.zeit.de/ranking

Τα πανεπιστήμια της Κολωνίας, του Αμβούργου και της Λειψίας δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Μάθετε περισσότερα για: