Σπουδές στη Γερμανία

Home

Το σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπάρχουν περισσότερα από 390 ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη γερμανική επικράτεια.

Τα πανεπιστήμια χαίρουν διεθνούς κύρους, προάγοντας την καινοτομία και την έρευνα. Με την ιδιότητά τους ως σύγχρονα πανεπιστήμια, συνδυάζουν τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα. Οι συμφωνίες διεπιστημονικής συνεργασίας με πολυεθνικές εταιρίες ή εξωπανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα (όπως π.χ. Max-Planck-Institutes) αποτελούν συνήθης πρακτική και συμβάλλουν σίγουρα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων.

Τα πολυάριθμα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschulen ή Hochschulen / Universities of Applied Sciences) προσφέρουν υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή κατάρτιση για όσους δεν επιθυμούν οπωσδήποτε να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, χωρίς όμως να τους αφαιρείται το δικαίωμα να αποκτήσουν ένα διδακτορικό σε ένα πανεπιστήμιο. Εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις που προσφέρουν, τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών δίνουν επίσης μεγάλη σημασία στην πρακτική εμπειρία που οι φοιτητές τους αποκτούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

Οι Ακαδημίες/Πανεπιστήμια Καλών Τεχνών, Μουσικής και Κινηματογράφου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας προσφέροντας προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου. Οι εισαγωγικές εξετάσεις σε αυτές τις σχολές είναι συνήθως εξαιρετικά δύσκολες και οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο συναγωνιζόμενοι νέους απ’ όλο τον κόσμο.

Στα γερμανικά δημόσια πανεπιστήμια δεν υπάρχουν συνήθως δίδακτρα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να πληρώσει μόνο την εξαμηνιαία συμμετοχή του προς τη φοιτητική λέσχη του πανεπιστημίου του (το ποσό ποικίλει από 50 έως 250 ευρώ ανάλογα με τις παροχές).

Τα μαθήματα χωρίζονται, όπως και στην Ελλάδα, σε δύο περιόδους, το χειμερινό εξάμηνο που ξεκινά 1 Οκτωβρίου και το εαρινό εξάμηνο που ξεκινά 1 Απριλίου.

 Μερικά στοιχεία:

  • 110 πανεπιστήμια (Universitäten/ Universities) και τεχνολογικά πανεπιστήμια (Technische Universitäten/ Technical Universities)
  • 224 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschulen ή Hochschulen / Universities of Applied Sciences)
  • 58 πανεπιστήμια μουσικής (Musikhochschulen), καλών τεχνών (Kunsthochschulen) και κινηματογράφου (Filmhochschulen)

Μάθετε περισσότερα για: