Σπουδές στη Γερμανία

Home

Γλωσσική επάρκεια

Γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά. Όμως η γνώση της γερμανικής δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την είσοδο σε πολλά αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

Εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε ένα γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών , θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι κατέχετε την γερμανική γλώσσα και να προσκομίσετε  (συνήθως κατά την εγγραφή και όχι κατά υποβολή της αίτησή σας) ένα από τα εξής αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • TestDaF

 • DSH

 • C2  

 • Telc C1 Hochschule 

 • DSD- KMK II

Ανάλογα με το πανεπιστήμιο που θα υποβάλετε αίτηση ποικίλουν οι δυνατότητες εκμάθησης γλώσσας  καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο που πρέπει να έχει εξασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος για να μπορέσει να συμμετάσχει σε τμήματα προετοιμασίας. Πληροφορίες για την εκμάθηση της γλώσσας θα βρείτε εδώ.

 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

  Η εξέταση TestDaF είναι ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που απαιτείται για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία και προσφέρει σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξέταση στην χώρα προέλευσή τους. Στην Ελλάδα διεξάγετε συνήθως έξι φορές το χρόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν το βαθμό 4 («TestDaF - Niveaustufe 4»)  σε κάθε μια απ' τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες, για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια. Μερικές σχολές απαιτούν, εντούτοις, ένα χαμηλότερο επίπεδο γλωσσικών αποτελεσμάτων και κάποιες άλλες ένα υψηλότερο.

  Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εξέταση TestDaF εδώ

 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber/   Εξέταση Γερμανικών για την Εισαγωγή Αλλοδαπών Υποψηφίων σε γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

  Η εξέταση αυτή διεξάγεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, συνήθως από τα κέντρα γλωσσομάθειας.  Η συχνότητα (συνήθως τουλάχιστον δυο φορές ανά έτος) και οι προϋποθέσεις συμμετοχής διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας, ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την εξέταση εφόσον έχει ήδη εγκριθεί η αίτησή σας και παραμένει σε εκκρεμότητα η γλωσσική επάρκεια. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν συνήθως εντατικά μαθήματα προετοιμασίας (3-4 εβδομάδων) όμως σε υποψήφιους που αποδεικνύουν ότι έχουν ένα καλό επίπεδο (C1) στη γλώσσα.  Συμπληρώνοντας την αίτησή σας για τα πανεπιστήμια έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε, ότι επιθυμείτε να ακολουθήσετε τμήμα προετοιμασίας και να συμμετάσχετε στην εξέταση DSH.

 •  C2   (Goethe-Zertifikat)

  To Goethe-Zertifikat C2 αντικαθιστά τις τρεις μέχρι τώρα εξετάσεις Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) και Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). Κάτοχοι των παλιότερων πιστοποιητικών ΖΟP, KDS και GDS πληρούν τις προϋποθέσεις γλωσσικής επάρκειας.

 • Telc C1 Hochschule Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη εξέταση μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Aγγλόφωνα προγράμματα σπουδών

 • Στα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στα αγγλικά. Για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών  απαιτούνται  συνήθως τα πιστοποιητικά TOEFL ή IELTS.

  Μέσω της ιστοσελίδας www.daad.de/idp μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.

  Δεν προσφέρονται αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία και Νομική. 

Δείτε επίσης:

Μάθετε περισσότερα για: