Σπουδές στη Γερμανία

Home

Υποβολή αιτήσεων

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  1. απευθείας στο πανεπιστήμιο
  2. μέσω της υπηρεσίας uni-assist
  3. μέσω της υπηρεσίας hochschulstart

Η επιλογή του τρόπου υποβολής αιτήσεων αποφασίζεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο και όχι από τον υποψήφιο. Σε αύτή την περίπτωση συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων.

Οι αιτήσεις για βασικές σπουδές γίνονται δεκτές κατά κανόνα για το χειμερινό εξάμηνο έως 15 Ιουλίου και το εαρινό εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σπουδές όπως καλών τεχνών και μουσικής διαφέρει μιας και συχνά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν πορτφόλιο (φάκελο εργασιών) ή/και να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές δεν υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι πιο συνηθισμένες ημερομηνίες είναι 31 Μαίου ή 15 Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο και 15 Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

 

Αιτήσεις απευθείας στο πανεπιστήμιο:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ιστοσελίδων των πανεπιστημίων και κατόπιν ταχυδρομούνται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις μέσω uni-assist:

Περισσότερα από 130 τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν αναθέσει το έργο του ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποιητικών των φοιτητών στην «uni-assist». Ή συγκεκριμένη υπηρεσία ζητά να δημιουργήσετε λογαριασμό και ακολουθεί η υποβολή αίτησης και η αποστολή δικαιολογητικών. Το κόστος ανέρχεται για την πρώτη αίτηση στα 75 ευρώ και για κάθε επιπλέον αίτηση στο ίδιο εξάμηνο στα 15 ευρώ.

www.uni-assist.de

Αιτήσεις μέσω hochschulstart:

Οι αιτήσεις για σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω αυτής της υπηρεσίας. Πέραν των συγκεκριμένων σχολών η hochschulstart αναλαμβάνει και τις αιτήσεις κάποιων μεμονομένων πανεπιστημίων.

www.hochschulstart.de

Μάθετε περισσότερα για: