Υποτροφίες

Home

Υποτροφίες

Οι υποτροφίες της DAAD για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχουν ανακοινωθεί! Εδώ μπορείτε να βρείτε μία επισκόπηση, για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων της DAAD.

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος φορέας χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο των διεθνών ανταλλαγών φοιτητών και επιστημόνων. Από την ίδρυση της το 1925 έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1,5 εκατ. Γερμανούς και αλλοδαπούς φοιτητές και επιστήμονες.

Η DAAD χορήγησε το 2013 περισσότερες από 75.000 υποτροφίες. Για έλληνες φοιτητές και ερευνητές δόθηκαν υποτροφίες όλων των κατηγοριών, τόσο για μαθήματα γλώσσας σε νέους φοιτητές και υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, ειδικές υποτροφίες σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγους, εκπαιδευτικά ταξίδια αλλά και πανεπιστημιακές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

βάση δεδομένων της DAAD προσφέρει πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες που προσφέρονται στη Γερμανία (και πέραν της DAAD) και απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές, απόφοιτους και επιστήμονες.

Μέσω της μηχανής αναζήτησης Euraxess μπορείτε να αναζητήσετε επίσης υποτροφίες αποκλειστικά για έρευνα στη Γερμανία. Στην ενότητα «Έρευνα» έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες για ερευνητικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν ως επί το πλείστον και υποτροφίες για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές.

Περαιτέρω μηχανές αναζήτησης για υποτροφίες (στα Γερμανικά):

Μάθετε περισσότερα για: