Έρευνα στη Γερμανία

Home

Έρευνα στη Γερμανία

Η Γερμανία προσφέρει σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καταξιωμένους επιστήμονες πολλές δυνατότητες για έρευνα και μετεκπαίδευση σε πανεπιστήμια, εξωπανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα αλλά και στη βιομηχανία.

Ενημερωθείτε επίσης για:

Συστήνουμε επίσης τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.research-in-germany.de

www.daad.de/research-explorer

www.phdgermany.de

www.daad.de/idp

Συστήνουμε επίσης τους ακόλουθους συνδέσμους:

Ενημερωτικά φυλλάδια για έρευνα

Ενημερωτικά φυλλάδια για έρευνα ανά κλάδο