Σπουδές στη Γερμανία

Home

Μεταπτυχιακές σπουδές

Daad Hue 3478 Klein

Το πτυχίο Master είναι ο καθιερωμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Γερμανία (1-2 έτη) Τα δυο πιο γνωστά Master είναι:

 • Master of Arts (MA) που αφορά σπουδές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Master of Science (MSc) που αφορά σπουδές Θετικών και Μηχανικών Επιστημών

Συνολικά πάνω από 8.500 Masters

 • περίπου 7.900 σε Πανεπιστήμια/Τεχνικά Πανεπιστήμια/Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
 • περίπου 600 σε Ακαδημίες Καλών Τεχνών/Μουσικά Πανεπιστήμια/Σχολές Κινηματογράφου
 • περίπου 950 από τα πάρα πάνω Αγγλόφωνα

Πληροφορίες για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από γερμανικά πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://www.hochschulkompass.de/home.html (γερμανική έκδοση)     www.higher-education-compass.de  (αγγλική έκδοση)

https://www.study-in-germany.de

www.daad.de/idp

Προϋποθέσεις για την εισαγωγή

Για να ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να έχετε:

 • Πτυχίο (αν εκκρεμεί η ορκωμοσία σας επαρκεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη γραμματεία της σχολής σας)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας ανάλογα με τη γλώσσα του μεταπτυχιακού προγράμματος (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
 • Να γράψετε ένα γράμμα για τα κίνητρα επιλογή σας σχετικά με το πρόγραμμα που επιλέξατε (motivation letter)

        Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί:

 • Συγκεκριμένη βαθμολογία στο πτυχίο μας (ενημερωθείτε μέσω των ιστοσελίδων του προγράμματος σπουδών εφόσον απαιτείται)
 • Συστατικές επιστολές
 • Πρακτική άσκηση ή/και φάκελος εργασιών
 • Συνέντευξη ή/και εισαγωγικές εξετάσεις
 • Άλλα συνηγορούντα δικαιολογητικά (π.χ. ξένες γλώσσες, επαγγελματική εμπειρία κτλ.)

       Σημαντικές διευκρινήσεις:

 • Δείτε αναλυτικά τι απαιτεί για την αίτησή σας το κάθε πανεπιστήμιο και σχολή ξεχωριστά. Όπως ήδη αναφέραμε κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αναγκαία κάποια όχι.
 • Δείτε αν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που σας ενδιαφέρει ανταποκρίνεται ή δέχεται αποφοίτους από το γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών σας σπουδών.
Μάθετε περισσότερα για:

Ενημερωτικά φυλλάδια για μεταπτυχιακές σπουδές: