Ενημερωτικό υλικό

Home

Ενημερωτικό υλικό

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό. Πρόκειται για φυλλάδια/παρουσιάσεις/χρήσιμους οδηγούς σχετικά με τις σπουδές και τη ζωή στη Γερμανία.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε λεπτομέρειες.

Newsletter του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD

Ενημερωτικά φυλλάδια για σπουδές

Ενημερωτικά φυλλάδια για έρευνα

Ενημερωτικά φυλλάδια για έρευνα ανά κλάδο

Παρουσιάσεις

Χρήσιμοι οδηγοί

Άρθρα - Συνεντεύξεις